Alumni (Undergrad.)

2012

Pei Wang

Now: Master, University of Waterloo, Canada

Lei Zhang

Now: Master, University of Waterloo, Canada

2013

Haowen Cao

Now: Master, Stanford University

Siyuan Ouyang

Now: Master, Carnegie Mellon University

Zhao Tian

Now: Ph.D, Dartmouth College

Xinyu Wu

Now: Master, Carnegie Mellon University

Cong Yan

Now: Ph.D, MIT

2014

Jingyu Deng

Now: Master, New York University

Baihong Jin

Now: Ph.D, UC Berkeley

Xiaochen Liu

Now: Ph.D, University of Southern California

Xiao Ma

Now: Ph.D, Cornell University

Ming Yan

Now: Master, Vanderbilt University

2015

Yang Hu

Now: Master, New York University

Peixin Li

Now: Master, UCSD

Xibai Li

Now: Misingularity

Wenyu Mao
Leqi Zou

Now: Master, UCLA

2016

Yufei Du

Now: Engineer, Megvii

Fei He
Shuwei Hu

Now: Master, Technische Universitaet München, Germany

Tianchong Jiang

Now: Master, Georgia Institute of Technology

Qian Li

Now: Engineer, Huawei Terminal Headquarters

Xiaowei Liu

Now: Master, the University of Edinburgh, UK

Yunting Liu

Now: Master, Carnegie Mellon University

Lingshu Lu

Now: Universtiy of California, Berkeley IEOR MEng

Runhui Wang
Xiaoyue Wang

Now: Ph.D, Boston University

Yudong Wu

Now: Ph.D, UCSD

Qiqi Xiao

Now: Research Engineer, Megvii Company

Yuanbo Xue
Junrui Yang

Now: Ph.D, Stanford University

Ruizhe Zhao

Now: Imperial College London, UK

Yonglin Zhuang

Now: Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc

Zhaowen Zou

Now: Master, UCSD

2017

yudong li

Now:

Tiankui Guo

Now:

Zengyu Zheng

Now:

Hao He

Now:

Dayou Du
Qian Li

Now: Ph.D, Stanford University

Yilong Li

Now: Master, Stanford University

Zhenyi Li

Now: Master, CMU

Xin Xu

Now: Master, UCLA

Weinan Song

Now: Ph.D, UCLA

Jiayu Sun
Xinfeng Xie

Now: Ph.D, UCSB

Zhe Zhou
Yaxuan Zhu

Now: Master, UCLA