Alumni (Postgrad.)

2014

Yuxin Wang

Now: Engineer, Falcon Computing Solutions Inc. Beijing

2015

Jian Gong

Now: Engineer, Alibaba Group

2016

Ruipeng Gao

Now: Lecturer, Beijing Jiaotong University

Jiahua Chen

Now: Engineer, Autohome

2017

Xiaoguang Li

Now: Shanghai HUAWEI Technology Co., Ltd

Minghua Shen

Now: Sun Yat-Sen University

Peng Wang

Now: Huawei Technologies Co., Ltd. Beijing Research Institute (Engineer))

Chang Xu

Now: Researcher, IBM research China

Lei Yan

Now: HUAWEI Technologies Co., Ltd.

Chao Zhang

Now: Amazon Beijing

Chen Zhang

Now: MSRA

Gaohan Zhang

Now: Co-founder, U9 Technology Lmt./Corp